Zakelijke vorderingen

Een voortvarende behandeling van uw zaak, zonder daarbij het belang van uw relatie met uw debiteur uit het oog te verliezen.

Dat is waar Albertson & Partners voor staat. Met onze jarenlange ervaring met incassozaken en onze individuele benadering van opdrachtgevers, met niet zelden als resultaat een bevredigende oplossing voor alle betrokkenen, is Albertson & Partners uniek in de branche. Uw wensen vormen het uitgangspunt voor onze werkwijze.

Voor u vertegenwoordigt het uit handen geven van een vordering per definitie een probleem. Het zet niet zelden uw zakelijke relatie onder druk. Bij Albertson & Partners wordt dat onderkend.

Door toepassing van onze integriteitcode worden debiteuren op een juiste, sociaal intelligente wijze bejegend. Vasthoudendheid en inventiviteit –zonder daarmee grenzen te overschrijden - gepaard met kennis en ervaring zijn kenmerken van de handelwijze Albertson & Partners.

Zonodig worden in overleg met u op elk gewenst moment of reeds direct stringente en efficiënte maatregelen genomen ter bescherming van uw belang: voldoening van uw vordering. Onze kennis en ervaring op het gebied van proces- en beslagrecht zorgt voor een efficiënte aanpak in het geval de gang naar de Rechtbank onvermijdelijk blijkt en u voordien uw vordering veilig wilt stellen middels een (conservatoir) beslag.

Wanneer executiemaatregelen noodzakelijk zijn, coördineren wij de werkzaamheden van derden op zorgvuldige wijze om u, maar ook uw debiteur, niet met onnodige kosten te confronteren.