Links

de Rechtspraak
Als u in een rechtszaak verwikkeld bent, komt u altijd eerst terecht bij de rechtbank. Bent u het niet eens met een uitspraak van de rechtbank, dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. En ten slotte, als hoogste rechter, is er de Hoge Raad.

Zoeken in Centraal Insolventieregister
Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Alle insolventiegegevens gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie.

Wettelijke rente
Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een geldsom.

NVRA
B.A. Donker van Albertson & Partners is lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs, NVRA. Dit is dé vereniging van en voor professionals in de juridische dienstverlening. Opgericht in 1928 is de NVRA uitgegroeid tot een ledenorganisatie die opereert in het hart van de juridische dienstverlening. Meer dan 130 juristen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere rechtshulpverleners zijn lid van de NVRA.

Buitengerechtelijke kosten
Berekening buitengerechtelijke kosten volgens de Wet Incasso
Kosten (W.I.K.) d.d. 1 juli 2012