Werkwijze

Een incasso-opdracht voor 15.00 uur digitaal of per post aangeleverd, wordt nog dezelfde dag in behandeling genomen.

U krijgt diezelfde dag nog de door ons verzonden 1e sommatie digitaal toegezonden, zodat u direct op de hoogte bent van de vordering inclusief rente en/of boete en buitengerechtelijke kosten waarop wij namens u aanspraak maken.
Van volgende sommaties en alle inkomende en uitgaande correspondentie ontvangt u op datum van verzending of binnenkomst digitaal een afschrift.
Op die manier bent u te allen tijde volledig op de hoogte van de inhoud en de voortgang van ons dossier èn beschikt u dus over een schaduwdossier.

Als een betalingsregeling wordt voorgesteld door een debiteur, dan wordt dit voorstel eerst met u besproken. Indien rechtsmaatregelen noodzakelijk blijken wordt overleg met u gepleegd, waarbij Albertson & Partners u van kundig advies voorziet.

Procedures bij de Rechtbank sector Kanton worden niet aan derden uitbesteed,  maar voert Albertson & Partners zelf. Van de dagvaarding en van alle daarop volgende processtukken wordt u digitaal een afschrift gezonden.

Albertson & Partners maakt geen gebruik van telefonische keuzemenu’s.  Wij onderkennen dat uw vraag of probleemstelling niet onder voorgeprogrammeerde keuzes in te delen is. Uw vraagstelling of probleem wordt door ons met de grootst mogelijke zorg in behandeling genomen en op zijn waarde ingeschat.  

Wij zijn tijdens kantooruren daarom goed bereikbaar en u heeft altijd persoonlijk contact met de behandelaar van uw dossiers. Een bezoek aan ons kantoor is, bij voorkeur na telefonische afspraak, altijd mogelijk.

Over de service van Albertson & Partners kunnen wij u nog veel meer vertellen, maar het is beter de service te ervaren.

The proof of the pudding is in the eating!