Veelgestelde vragen

Kan bij Albertson & Partners een incasso opdracht on-line ingevoerd worden, waarna de sommatie in een volledig geautomatiseerd proces vervaardigd wordt?

Nee. Albertson & Partners levert “maatwerk” en hecht eraan –in het belang van de cliënt- de verschillende wettelijke of contractueel verschuldigde rente over een vordering exact te berekenen. Datzelfde geldt voor de boete die ingevolge Algemene ROZ bepalingen door huurders verschuldigd is indien huurtermijnen niet op de vervaldag worden betaald.

Kan bij Albertson & Partners on-line de voortgang van een zaak gecheckt worden?

De mogelijkheid daartoe kan gerealiseerd worden, maar in de praktijk blijkt de wens bij cliënten te ontbreken, omdat van iedere uitgaande of inkomende brief en van alle uitgaande en inkomende processtukken direct een scan per e-mail aan de cliënt gezonden wordt.
Met gebruikmaking van het VDS systeem beschikken cliënten bovendien op datum van ontvangst over de geïncasseerde gelden. Wordt geen gebruik gemaakt van het VDS systeem dan ontvangen cliënten bericht van de betalingen en worden de ontvangen bedragen conform  de geldende wettelijke bepalingen voor deurwaarderskantoren afgerekend.