Huurzaken

Uw belang en dat van uw huurder is gediend met een snelle en consequente aanpak.

Het merendeel van de huurzaken heeft betrekking op een huurschuld. Maar in toenemende mate worden verhuurders geconfronteerd met ongeoorloofde onderverhuur, onbehoorlijk en zelfs crimineel gebruik van het gehuurde (wietkwekerijen) en met (vaak drank en drugs gerelateerde) overlast. Een snelle en consistente aanpak met voldoende ruimte voor creativiteit om ook bijzondere gevallen tot een goed einde te brengen is dan gewenst. Albertson & Partners biedt deze strakke aanpak en houdt u gedurende de behandeling van de zaak steeds nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wanneer een ontruiming of andere executiemaatregel noodzakelijk is, coördineren wij de werkzaamheden van derden op zorgvuldige wijze om zowel u als uw huurder niet met onnodige kosten te confronteren.

Voor grotere opdrachtgevers hebben wij het Valuta Datum Systeem (VDS) ontwikkeld. Dit systeem is uniek in onze branche en biedt direct inzicht in en controle op de geldstromen. Zo blijven onze cliënten steeds direct op de hoogte van de materiële resultaten van onze inspanningen en hebben zij onmiddellijk de beschikking over de geïncasseerde gelden. In de huidige economische omstandigheden is dat van groot belang.

 

Juridische advies huurrecht

Vroegtijdig juridisch advies voorkomt veelal langdurige conflicten met huurders.

Naast incassowerkzaamheden heeft Albertson & Partners ook z`n sporen verdiend met specifieke juridische, praktijkgerichte advisering op het gebied van huurrecht.

Wanneer u een probleem met uw huurder c.q. contractpartij voorziet, kunt u juridische informatie bij ons inwinnen om escalatie te voorkomen, dan wel beslechting in uw voordeel te bevorderen.

Ook kunnen wij u behulpzaam zijn bij de begeleiding van de case opbouw in geval huurders overlast veroorzaken, als ook het initiëren van de daarop volgende overlastprocedure bij de Rechtbank.